Budynek magazynowo-produkcyjno-biurowy w Lublinie

Rozbudowa istniejącego budynku