Budynek użyteczności publicznej w Woli Wereszczyńskiej

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego z dostosowaniem na potrzeby kultury