Budynki mieszkalne jednorodzinne w Lesznowoli

Budowa zespołu 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Okrężnej w Lesznowoli