CENAGIS w Józefosławiu

Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS) wraz z Laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych – prace budowlano-remontowe służące adaptacji budynków w Józefosławiu do działania laboratoriów i platformy informatycznej