Centrum usług Społecznych w Wierzbie

Przebudowa budynku handlowego na Centrum usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wierzba, gmina Stary Zamość