Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrano Wola

Budowa budynku niepublicznej szkoły podstawowej z wiatą rowerową, zbiornikiem p.poż. i kanalizacji deszczowej, parkingiem i wewnętrzną instalacją gazową w ziemi i budynku oraz pozostałą infrastrukturą