Stacja paliw w Lublinie

Przebudowa i rozbudowa stacji paliw gazowych o stację paliw płynnych z pawilonem obsługi, myjnią samochodową i infrastrukturą towarzyszącą