Szkoła podstawowa nr 146 w Warszawie

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie – II etap robót w zakresie zachodniej części budynku