Zakład Usług Cateringowych w Solcu

Wykonanie robót budowlanych przy zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu na Zakład Usług Cateringowych