Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turce

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Turce